<< Geri

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

6111 SAYILI KANUNUN 173’ÜNCÜ MADDESİ İLE 2547 SAYILI KANUNA EKLENEN GEÇİCİ 58’İNCİ MADDE KAPSAMINDA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

 

6111 Sayılı Kanunun 173’üncü Maddesi ile 2547 Sayılı Kanuna eklenen Geçici 58’inci Maddesinde “…yer alan hükümlerden yararlanarak ayrıldığı yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırıp işi veya ikametinin başka bir ilde bulunduğunu belgeleyenler, üniversiteye giriş yılı itibarıyla geçmek istediği üniversitenin taban puanını sağlamaları ve ikamet ettikleri ildeki yükseköğretim kurumlarının senatolarının da uygun görmesi halinde, senatolar tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ikamet ettikleri ildeki üniversitelerdeki eşdeğer diploma programlarına yatay geçiş yapabilirler…” hükmünün uygulanması ile ilgili;

 

 Başvuru için İstenen Belgeler

 

1)      Bu yasa kapsamında yararlanarak öğrenimine geri dönmek için ayrıldığı yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunduğu, öğrenimine dönmesinde bir sakınca bulunmadığı ve 2011-2012 eğitim-öğretim yılında öğrenimine başlayabileceğine” dair bir belge.

2)      Öğrencinin af kapsamında yeniden kayıt yaptırdığı Üniversiteye, ilk kayıt yaptırdığı zaman vermiş olduğu ÖSYS, ÜSS, ÜYS, DGS vb. Sonuç Belgesi,

3)      Öğrenciliği süresi içerisinde almış olduğu dersler var ise bu derslere ait transkripti ve ders içerikleri,

4)       Balıkesir İli sınırları içerisinde ikamet ettiğine dair belge,

5)      Çalışıyor ise çalıştığı iş yerinden alacağı belge,

6)       Disiplin cezası almadığına dair belge,

7)      Lisansüstü programlar için ayrıca kayıtlı bulunduğu programa giriş sırasında sunmuş olduğu LES, ALES, ÜDS , KPDS veya girdiği üniversitenin yaptığı yabancı dil sonuç belgelerinin  tasdikli suretleri,

 

Başvuru ve Değerlendirme Esasları

 

1)      Söz konusu yatay geçiş işlemleri için 06 Eylül 2011  tarihine  kadar başvuru yapılmasına bu tarihten sonra yapılacak başvuruların kabul edilmemesine.

2)      Yatay geçiş için ayrıca kontenjan aranmamasına

3)      Sözkonusu yatay geçiş işlemlerinin 2011-2012 eğitim-öğretim yılında yapılmasına, 2011-2012 eğitim öğretim yılında yatay geçiş işlemlerinin tamamlayamayanların Kanun’un ilgili hükmünden yararlanamamasına,

4)      Taban puan şartını sağlamayanların başvurularının kabul edilmemesine

5)       Öğrencinin geçmek istediği programın üniversiteye giriş yılı itibariyle öğrenci almaması ve daha sonra öğrenci almaya başlaması veya puan türünde değişiklik olması durumunda sözkonusu programlar için 2010 yılı ÖSYS taban puanlarına göre işlem yapılmasına

6)      Yükseköğretim kurumlarına Dikey Geçiş Sınavı ile yerleşerek, intibak programından ilişiği kesilen öğrencilerin de Dikey Geçiş Puanı dikkate alınarak kanunun ilgili hükmünden yararlanabilmelerine

7)      İlgili kanun çerçevesinde 2010-2011 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında eğitimine başlama kararı verilmiş ve ayrıldığı yükseköğretim kurumunda 2010-2011 eğitim-öğretim yılında öğrenimine devam etmiş olanların başvurularının kabul edilmemesine

8)      Özel yetenek ile alan programlara başvurulması durumunda özel yetenek sınavında başarılı olma şartının aranmasına

9)      Disiplin cezası almış olanların başvurularının kabul edilmemesine

10)  Bu kapsamda yatay geçişi kabul edilen öğrencilerin listelerinin ilgili okulun internet sayfasında ilan edilmesine ve bu öğrencilerden yeni kayıtta için istenen belgelerin alınmasına

11)  Konuyla ilgili karar örnekleri ile öğrenci listelerinin Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilmesine.

 

<< Geri